KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

  

Dekanát

+421 2 59370 451

 

 

 

prodekan pre denné štúdium

+421 2 59 370 840

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mim. prof.

 

 

 

prodekan pre externé štúdium

+421 2 59 370 374

PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

 

arrow

Oznamy FOaZOŠ  
Katedra teórie ošetrovateľstva a manažmentu v nelekárskych odboroch
Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc
Katedra ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých
PhDr. Emília Miklovičová, PhD.
Katedra didaktiky odborných predmetov a akreditácií vysokoškolského vzdelávania
doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH, mim. prof.
Katedra ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch pediatrie
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mim. prof.

Katedra ošetrovateľskej starostlivosti v komunite
Mgr. Anna Herianová, PhD.
Katedra pôrodnej asistencie
doc. PhDr. Adriana Repková, PhD., mim. prof.
Katedra fyzioterapie
doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.
Katedra rádiologickej techniky
doc. MUDr. Peter Bořuta, CSc.
Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Katedra anestéziológie intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých
PhDr. Jana Rottková, PhD.
Ústav stredoškolskej zdravotníckej edukácie a kontinuálneho vzdelávania učiteľov
PhDr. Dagmar Komačeková, PhD.
Ústav výživy
doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.
Ústav zdravotníckej etiky
Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
Oddelenie pre udeľovanie vedecko-pedagogických hodností a akademických titulov
doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MPH, MHA, mim. prof.

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 19.09.2019