KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

  

Dekanát

+421 2 59370 451

 

 

 

prodekan pre vysokoškolské štúdium

+421 2 59 370 840

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mim. prof.

 

 

 

prodekan pre ďalšie vzdelávanie

+421 2 59 370 374

PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

 

 

prodekan pre praktickú výučbu

+421 2 59 370 282

PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

 

 

arrow

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 21.01.2021