KONTAKTY  
+421 2 59370 550
 
 

Fakulta verejného zdravotníctva

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Projekty  

 
Časopisy  

 

 
 
 
Oznamy AS FVZ  
 
 
Pripravované akcie FVZ  

Fakulta verejného zdravotníctva SZU v Bratislave

Termíny špecializačných skúšok pre akademický rok 2018/2019

 

Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health
Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami:   31.8.2020
Záverečný test :  1. termín 10.9.2020
  2. termín 17.9.2020
Obhajoby špecializačných prác:   13.10. – 15.10.2020
     
Zdravie pri práci – zdravotnícke povolanie verejný zdravotník
Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami:  zimný semester do 4.11.2019
  letný semester do 9.4.2020
Špecializačná skúška: zimný semester 13.12.2019
  letný semester 26.5.2020
     
Verejné zdravotníctvo – zdravotnícke povolanie lekár
Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami:  zimný semester do 4.11.2019
  letný semester do 31.3.2020
Špecializačná skúška: zimný semester 8.12.2019
  letný semester 28.4.2020
     
Epidemiológia – zdravotnícke povolanie lekár    
Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami: zimný semester do 12.11.2019
  letný semester do 31.3.2020
Špecializačná skúška: zimný semester 15.12.2019
  letný semester 28.4.2020
     
Zdravotnícky manažment a financovanie  
Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami   26.11. 2019
Záverečný test :   11.12.2018
Obhajoby špecializačných prác:   21.1.2020 a 11.2.2020

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 18.01.2021