Kde nás nájdete  

Zväčšiť mapu
Zmluvní partneri Polikliniky SZU*  

 

__________________________

* Neplatí pre všetky ambulancie

Laboratórium mikrobiológie

 

Kontakt:

  • MUDr. Anna Petrovičová, CSc.

    tel.: +421 2 59 370 837


diagnostika aktuálnej (v súčasnosti prebiehajúcej alebo nedávnej) coxsackievírusovej infekcie


diagnostika enterovírusovej infekcie (CNS, myokarditída a i.)


kvantitatívny aj kvalitatívny dôkaz prítomnosti enterovírusov vo vzorke biologického materiálu

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 05.08.2020