Usmernenie LF k štátnym záverečným skúškam

 

viac...


Usmernenie LF SZU pre študentov pregraduálneho štúdia


Vážení študenti,

vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie a krízový stav ohľadom pandémie Coronavirus, s okamžitou platnosťou rušíme dňom 16.3.2020 plošne všetky termíny štátnic a s nimi spojené aktivity až do odvolania.

viac...


Usmernenie LF SZU pre pedagogických pracovníkov


Vážení garanti špecializačného štúdia, vedúci pedagogických útvarov a ostatní pedagogickí zamestnanci

  • vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie a krízový stav ohľadom pandémie Coronavirus, sa s okamžitou platnosťou rušia dňom  16.3.2020 plošne všetky špecializačné skúšky a s nimi spojené prezenčné vzdelávacie aktivity až do odvolania.
    Podľa zváženia je možné pokračovať vo výučbe distančnou formou

  • s okamžitou platnosťou rušíme plošne všetky termíny štátnic a s nimi spojené aktivity až do odvolania

IMATRIKULÁCIA študentov 1. ročníka LF

 

Dńa 10. 12. 2019 o 11:00 hod.  v AULE DD A 154, Limbová 12  bude prebiehať imatrikulácia študentov 1.ročníka  LF


     
   


Akademický senát LF SZU vyhlasuje

výsledky voľby kandidáta na funkciu

 

dekana Lekárskej fakulty SZU

 

na funkčné obdobie od 4. 11. 2019 do 3. 11. 2023

 

viac...

   
     
 

Študentská vedecká konferencia lekárskych fakúlt ČR a SR 2018


  

 

 

viac...

 

 

REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM MZ SR

PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV A PEDIATROV

viac...

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 09.04.2020