Aktualizácia záväzného usmernenia LF SZU pre priebeh postgraduálneho vzdelávania, špecializačných a certifikačných skúšok

platné od 8. februára 2021


 

4.2.2021 viac...

 

 

 

 

Záväzné usmernenie LF SZU pre výučbu v letnom semestri 2020/2021 pre študijné programy Všeobecné lekárstvo, General Medicine, Zubné lekárstvo

platné od 8. februára 2021


 

4.2.2021 viac...

 

 

 

 

Výzva študentom


Vzhľadom na epidemiologickú situáciu Lekárska fakulta SZU hľadá dobrovoľníkov z radov študentov 2. – 5. ročníka, ktorí by v rámci celoplošného testovania  počas víkendov zvládli, popri svojich študijných povinnostiach, prácu v MOM SZU, Limbová 14, Bratislava.  Práca bude honorovaná.


Záujemcovia sa môžu hlásiť u RNDr. Dany Žákovej na mail dana.zakova@szu.sk, ktorá im podá ďalšie informácie.
              

18.1.2021  

 

 

 

 

Záväzné usmernenie LF SZU pre výučbu končiacich ročníkov a štátne záverečné skúšky v školskom roku 2020/2021 pre študijné programy Všeobecné lekárstvo, Zubné lekárstvo a General Medicine


platné od 4. januára 2021


 

5.1.2021 viac...

 

 

 

 

Záväzné usmernenie LF SZU pre skúšobné obdobie v zimnom semestri 2020/2021 pre študijné programy Všeobecné lekárstvo, General Medicine, Zubné lekárstvo

platné od 21. decembra 2020


 

14.12.2020 viac...

 

 

 

 

Aktualizácia záväzného usmernenia LF SZU pre priebeh postgraduálneho vzdelávania a špecializačných a certifikačných skúšok


platné od 21. decembra 2020


 

14.12.2020 viac...

 

 

 

 

ZMENA

 

AKTUALIZÁCIA záväzného usmernenia LF SZU pre výučbu v zimnom semestri 2020/2021 pre študijné programy Všeobecné lekárstvo, General Medicine, Zubné lekárstvo a postgraduálne vzdelávanie

 

platné od 10. novembra 2020

 

10.11.2020 viac...

 

 

 

 

Záväzné usmernenie LF SZU pre výučbu v zimnom semestri 2020/2021 pre študijné programy Všeobecné lekárstvo, General Medicine, Zubné lekárstvo a postgraduálne vzdelávanie

 

platné od 9. novembra 2020

 

04.11.2020 viac...

 

 

 

 

Záväzné usmernenie LF SZU

pre výučbu v zimnom semestri 2020/2021

pre študijné programy Všeobecné lekárstvo, General Medicine, Zubné lekárstvo a postgraduálne vzdelávanie


platné od 2. do 8. novembra 2020


 

30.10.2020 viac...

 

 

 

 

AKTUALIZÁCIA
záväzného usmernenia pre výučbu v zimnom semestri 2020/2021 pre študijné odbory Všeobecné lekárstvo a General medicine

 

Usmernenie nadobúda platnosť 19.10.2020

 

19.10.2020 viac...

 

 

 

 

AKTUALIZÁCIA
záväzného usmernenia pre výučbu v zimnom semestri 2020/2021 pre študijné odbory Všeobecné lekárstvo a General medicine

 

9.10.2020 viac...

 

 

Virtuálny deň otvorených dverí

„SAIA – dvere do sveta otvorené“

22.9.2020 viac...

 

Usmernenie k nácviku techník komunikácie
a doplnkového kurzu
v Sociálnom lekárstve

 

 21.9.2020 viac...


 

Vzhľadom na opatrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava sa tematický kurz Príprava na výkon práce v zdravotníctve (21.-25.09.2020) bude konať dištančnou metódou bez potreby cestovať do Bratislavy.

 

Sledujte pokyny na tejto stránke a vo svojej e-mailovej schránke.

 

18.9.2020


 

 

Záväzné usmernenia pre výučbu v zimnom semesteri 2020/2021

Pregraduálne vzdelávanie

 

 17.9.2020 viac...

 

Záväzné usmernenia pre výučbu v zimnom semesteri 2020/2021

Ďalšie vzdelávanie- postgraduálne vzdelávanie

 

 17.9.2020 viac...

 

POKYNY K ZABEZPEČENIU PRIEBEHU ZIMNÉHO SEMESTRA

AKADEMICKÉHO ROKA 2020/2021
 

2.9.2020 viac...

 

Na základe odporúčania ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pána Branislava Gröhlinga rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity  prof. MUDr. Peter Šimko, Csc. rozhodol, že začiatok akademického roka 2020/2021 bude posunutý na 28. septembra 2020. Študenti  končiacich ročníkov začnú výučbu v pôvodnom termíne, t.j. 16. septembra 2020.


Všetci študenti sú povinní sledovať webovú stránku SZU, webovú stránku svojej fakulty a aktuálne informácie v MAISe.

 

   19.8.2020


 

TERMÍNY ZÁPISOV na  akademický rok 2020/2021

 

1.6.2020

viac...


OZNAM ŠTUDENTOM NEŠTÁTNICOVÝCH ROČNÍKOV (VL, ZL)

 

Plán postupu LF SZU v Bratislave na zabezpečenie ukončenia školského roku 2019/2020 pre študijné programy Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo ročníky 1 – 5.


Rozšírené kolégium dekana, konané 20. 4. 2020 rozhodlo o nasledovnom postupe pri zabezpečenie ukončenia školského roku 2019/2020 pre ročníky 1 - 5 študijných programov  Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo

 

4.5.2020 Aktualizovaná informácia

viac...


Plán postupu LF SZU v Bratislave na zabezpečenie ukončenia školského roku 2019/2020 pre štátnicové ročníky v študijných programoch Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo.

Rozšírené kolégium dekana, konané 20. 4. 2020 rozhodlo po zverejnení „Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia“ zo dňa 15. 4. 2020 (číslo: OLP/3171/2020) o nasledovnom postupe pri zabezpečenie ukončenia školského roku 2019/2020 pre štátnicové ročníky študijných programov  Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo

 

24.4.2020

viac...


Metodický pokyn  dekana Lekárskej fakulty SZU ku štátnym záverečným skúškam prezenčnou formou v akademickom roku 2019/2020

 

Študijný odbor  Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo

 

23.4.2020 viac...

Harmonogram špecializačných skúšok  v ak. roku 2019/2020

 

24.4.2020

viac...


OZNAM PRE ŠTUDENTOV  LF SZU


Plán postupu LF SZU v Bratislave na zabezpečenie ukončenia akademického roku 2019/2020.


Po schválení navrhovaného postupu LF SZU z 31.03.2020 MZ SR, po zasadaní rozšíreného kolégia rektora LF SZU v Bratislave a rozšíreného kolégia dekana LF SZU dňa 07.04.2020  prijímame nasledujúci postup:

8.4.2020 viac...


Usmernenie LF k štátnym záverečným skúškam

 

viac...


Usmernenie LF SZU pre študentov pregraduálneho štúdia


Vážení študenti,

vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie a krízový stav ohľadom pandémie Coronavirus, s okamžitou platnosťou rušíme dňom 16.3.2020 plošne všetky termíny štátnic a s nimi spojené aktivity až do odvolania.

viac...


Usmernenie LF SZU pre pedagogických pracovníkov


Vážení garanti špecializačného štúdia, vedúci pedagogických útvarov a ostatní pedagogickí zamestnanci

  • vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie a krízový stav ohľadom pandémie Coronavirus, sa s okamžitou platnosťou rušia dňom  16.3.2020 plošne všetky špecializačné skúšky a s nimi spojené prezenčné vzdelávacie aktivity až do odvolania.
    Podľa zváženia je možné pokračovať vo výučbe distančnou formou

  • s okamžitou platnosťou rušíme plošne všetky termíny štátnic a s nimi spojené aktivity až do odvolania

IMATRIKULÁCIA študentov 1. ročníka LF

 

Dńa 10. 12. 2019 o 11:00 hod.  v AULE DD A 154, Limbová 12  bude prebiehať imatrikulácia študentov 1.ročníka  LF


     
   


Akademický senát LF SZU vyhlasuje

výsledky voľby kandidáta na funkciu

 

dekana Lekárskej fakulty SZU

 

na funkčné obdobie od 4. 11. 2019 do 3. 11. 2023

 

viac...

   
     
 

Študentská vedecká konferencia lekárskych fakúlt ČR a SR 2018


  

 

 

viac...

 

 

REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM MZ SR

PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV A PEDIATROV

viac...

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.02.2021