Programy vzdelávacích aktivít do 30.6.2018
arrow
Text:Dátum od:Dátum do:
calendar
calendar
Pocet záznamov: 491, Strana: 1 z 50, Naviguj: |<   <<   >>   >|

blind1 2255  Školiace miesto špecializačného štúdia v lekárenstve (26. 6. 2018 - 26. 6. 2018)
viac... 
blind1 1731  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia (2. 1. 2018 - 23. 2. 2018)
viac... 
blind1 1904  Kontrolný deň v špecializačnom odbore služby zdravia pri práci v druhom roku prípravy (2. 10. 2017 - 2. 10. 2017)
viac... 
blind1 1151  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - otorinolaryngológia (3. 4. 2018 - 30. 5. 2018)
viac... 
blind1 1174  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo I.   (9. 10. 2017 - 13. 10. 2017)
viac... 
blind1 1203  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nukleárna medicína (6. 11. 2017 - 1. 12. 2017)
viac... 
blind1 1152  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia (7. 5. 2018 - 1. 6. 2018)
viac... 
blind1 1942  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická nefrológia (9. 4. 2018 - 4. 5. 2018)
viac... 
blind1 1516  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo (28. 6. 2018 - 8. 6. 2018)
viac... 
blind1 2051  Kontrolný deň v špecializačnom odbore klinická farmácia v prvom roku prípravy (27. 6. 2018 - 27. 6. 2018)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 15.01.2021