OZNAMY SZU
arrow
Text:Dátum od:Dátum do:
calendar
calendar
Pocet záznamov: 56, Strana: 6 z 6, Naviguj: |<   <<   >>   >|

blindKatedra medicínskej etiky organizuje odborné sympózium BOLESŤ A UTRPENIE (15. 10. 2010 - 15. 10. 2010)
viac... 
blindLF - Voľby členov Akademického senátu - vyhlásenie (15. 11. 2010 - 15. 11. 2010)
viac... 
blindLF - Voľby členov Akademického senátu (15. 11. 2010 - 15. 11. 2010)
viac... 
blindDňa 19. 12 2011 od 9ºº hod. sa bude konať na Fakulte verejného zdravotníctva SZU v Bratislave Rigorózna skúška. (19. 12. 2011 - 19. 12. 2011)
Študijný odbor 7.4.2. Verejné zdravotníctvo.
viac... 
blindVVZ - Vyhlásenie volieb členov Akademického senátu SZU za VVZ (27. 10. 2010 - 27. 10. 2010)
viac... 
blindPrednáška o sociálnej terénnej práci – STREETWORK (13. 10. 2011 - 13. 10. 2011)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 03.03.2021