UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

Biomonitoring materského mlieka (30. 9. 2019)
WHO a UNEP stoja za naliehavým tlakom na znižovanie perzistentných organických znečisťujúcich látok (POPs) v životnom prostredí a v ľudskej populácii
viac... 

OZNAMY:
blind1 1221  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore revízne lekárstvo (30. 9. 2019 - 18. 10. 2019)
viac... 
blind1 1164  Kontrolný deň v špecializačnom odbore paliatívna medicína v prvom roku prípravy (30. 9. 2019 - 30. 9. 2019)
viac... 
blind1 1168  Kontrolný deň v špecializačnom odbore paliatívna medicína v treťom roku prípravy (30. 9. 2019 - 30. 9. 2019)
viac... 
blind1 2257  Školiace miesto špecializačného štúdia v lekárenstve (30. 9. 2019 - 30. 9. 2019)
viac... 
blind1 1192  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo (30. 9. 2019 - 11. 10. 2019)
viac... 
blind1 1564  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia (30. 9. 2019 - 25. 10. 2019)
viac... 
blind1 1210  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - pokračovanie (30. 9. 2019 - 25. 10. 2019)
viac... 
blind1 1504  Školiace miesto v elektromyografii - základné (30. 9. 2019 - 11. 10. 2019)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická fyzika
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia - fyziologický novorodenec
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo
(30.09.2019 - 11.10.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore pediatrická nefrológia v prvom roku prípravy - zrusena VA
(30.09.2019 - 01.10.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore pediatrická nefrológia v druhom roku prípravy
(30.09.2019 - 01.10.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore pediatrická nefrológia v treťom roku prípravy
(30.09.2019 - 01.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore onkológia v gynekológii
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v gastroenterológii
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína pred špecializačnou skúškou
(30.09.2019 - 22.11.2019)
viac... 
Školiace miesto v elektromyografii - základné
(30.09.2019 - 11.10.2019)
viac... 
Školiace miesto - trendy v gastroenterochirurgii a hepatobiliárnej chirurgii - zrusena VA
(30.09.2019 - 02.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore revízne lekárstvo
(30.09.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - pokračovanie
(30.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo
(30.09.2019 - 11.10.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore paliatívna medicína v treťom roku prípravy
(30.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore paliatívna medicína v druhom roku prípravy
(30.09.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore paliatívna medicína v prvom roku prípravy
(30.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore dermatovenerológia
(30.09.2019 - 04.10.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore dermatovenerológia v treťom roku prípravy
(30.09.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gastroenterologická chirurgia pred špecializačnou skúškou
(30.09.2019 - 04.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v lekárenstve
(30.09.2019)
viac... 
Diskusné sústredenie - riadenie odbornej zložky vzdelávania na SZŠ v SR - zrusena VA
(30.09.2019)
viac... 
Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok
(30.09.2019 - 11.10.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
(30.09.2019 - 11.10.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále
(30.09.2019 - 04.10.2019)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou - zrusena VA
(02.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(02.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(02.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia
(02.09.2019 - 29.11.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
(02.09.2019 - 29.11.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
(02.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
(02.09.2019 - 28.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
(02.09.2019 - 28.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(02.09.2019 - 31.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(02.09.2019 - 13.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(02.09.2019 - 25.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(02.09.2019 - 13.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(02.09.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná rádiológia
(02.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(02.09.2019 - 15.11.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia - patologický novorodenec
(09.09.2019 - 04.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore úrazová chirurgia
(09.09.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria po treťom roku prípravy
(09.09.2019 - 04.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria po treťom roku prípravy v rámci rezidentského štúdia
(09.09.2019 - 04.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(09.09.2019 - 04.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore chirurgia pred špecializačnou skúškou
(09.09.2019 - 08.11.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - intervenčná rádiológia
(09.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - intervenčná rádiológia
(09.09.2019 - 20.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore patologická anatómia pred špecializačnou skúškou
(16.09.2019 - 11.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia
(16.09.2019 - 06.12.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
(16.09.2019 - 11.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia
(16.09.2019 - 11.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia pred špecializačnou skúškou
(16.09.2019 - 22.11.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti príprava cytostatík
(23.09.2019 - 31.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie
(23.09.2019 - 18.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(23.09.2019 - 04.10.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo pred ukončením spoločného internistického kmeňa
(23.09.2019 - 04.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína
(23.09.2019 - 31.10.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - III. sústredenie
(23.09.2019 - 04.10.2019)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 04.12.2020