UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 4157  Kontrolný deň v špecializačnom odbore poradenská psychológia v prvom roku prípravy (21. 5. 2019 - 21. 5. 2019)
viac... 
blind1 4158  Kontrolný deň v špecializačnom odbore poradenská psychológia v druhom roku prípravy (21. 5. 2019 - 21. 5. 2019)
viac... 
blind1 4159  Kontrolný deň v špecializačnom odbore poradenská psychológia v treťom roku prípravy (21. 5. 2019 - 21. 5. 2019)
viac... 
blindVyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana LF SZU na funkčné obdobie od 4. 11. 2019 do 3. 11. 2023 (21. 5. 2019 - 21. 5. 2019)
viac... 
blindVyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana LF SZU na funkčné obdobie od 4. 11. 2019 do 3. 11. 2023 (21. 5. 2019 - 21. 5. 2019)
viac... 
blindRektor SZU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta pre Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií (21. 5. 2019 - 21. 5. 2019)
09/2019
viac... 
blindPozvánka na zasadnutie Akademického senátu Lekárskej fakulty SZU s voľbou kandidáta na funkciu dekana LF SZU na funkčné obdobie od 4. 11. 2019 do 3. 11. 2023 (21. 5. 2019 - 21. 5. 2019)
viac... 
blindZápisnica volebnej komisie Voľba dekana LF SZU. I. kolo: 21.05. 2019 (21. 5. 2019 - 21. 5. 2019)
viac... 
blindZápisnica zo zasadnutia AS LF SZU 21.05. 2019 VOĽBY DEKANA LF SZU (21. 5. 2019 - 21. 5. 2019)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 29.05.2020