UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3534  Školiace miesto v elektromyografii - doplňujúce (20. 5. 2019 - 31. 5. 2019)
viac... 
blind1 4162  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia (20. 5. 2019 - 20. 5. 2019)
viac... 
blind1 4165  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia (20. 5. 2019 - 20. 5. 2019)
viac... 
blind1 4168  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia (20. 5. 2019 - 20. 5. 2019)
viac... 
blind1 3540  Školiace miesto v duplexnej ultrasonografii magistrálnych ciev mozgu a v transkraniálnej farebnej duplexnej ultrasonografii (tccd)   (20. 5. 2019 - 31. 5. 2019)
viac... 
blind1 3965  Tematický kurz - látkové a nelátkové závislosti (20. 5. 2019 - 21. 5. 2019)
viac... 
blind1 4319  Seminár v revíznom lekárstve (20. 5. 2019 - 21. 5. 2019)
viac... 
blind1 3460  Školiace miesto - brušná miniinvazívna chirurgia (20. 5. 2019 - 22. 5. 2019)
viac... 
blind1 4329  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia (20. 5. 2019 - 12. 7. 2019)
viac... 
blind1 3745  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia pred špecializačnou skúškou (20. 5. 2019 - 24. 5. 2019)
viac... 
blind2 3063  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále (20. 5. 2019 - 24. 5. 2019)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 02.06.2020