UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3534  Školiace miesto v elektromyografii - doplňujúce (20. 5. 2019 - 31. 5. 2019)
viac... 
blind1 4162  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia (20. 5. 2019 - 20. 5. 2019)
viac... 
blind1 4165  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia (20. 5. 2019 - 20. 5. 2019)
viac... 
blind1 4168  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia (20. 5. 2019 - 20. 5. 2019)
viac... 
blind1 3540  Školiace miesto v duplexnej ultrasonografii magistrálnych ciev mozgu a v transkraniálnej farebnej duplexnej ultrasonografii (tccd)   (20. 5. 2019 - 31. 5. 2019)
viac... 
blind1 3965  Tematický kurz - látkové a nelátkové závislosti (20. 5. 2019 - 21. 5. 2019)
viac... 
blind1 4319  Seminár v revíznom lekárstve (20. 5. 2019 - 21. 5. 2019)
viac... 
blind1 3460  Školiace miesto - brušná miniinvazívna chirurgia (20. 5. 2019 - 22. 5. 2019)
viac... 
blind1 4329  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia (20. 5. 2019 - 12. 7. 2019)
viac... 
blind1 3745  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia pred špecializačnou skúškou (20. 5. 2019 - 24. 5. 2019)
viac... 
blind2 3063  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále (20. 5. 2019 - 24. 5. 2019)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia
(20.05.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia
(20.05.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia
(20.05.2019)
viac... 
Tematický kurz - látkové a nelátkové závislosti
(20.05.2019 - 21.05.2019)
viac... 
Školiace miesto - diagnostika a liečba vekom podmienenej degenerácie makuly, fluoresceínová angiografia
(20.05.2019 - 23.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia pred špecializačnou skúškou
(20.05.2019 - 24.05.2019)
viac... 
Školiace miesto v duplexnej ultrasonografii magistrálnych ciev mozgu a v transkraniálnej farebnej duplexnej ultrasonografii (tccd)
(20.05.2019 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto v elektromyografii - doplňujúce
(20.05.2019 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto - brušná miniinvazívna chirurgia
(20.05.2019 - 22.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia
(20.05.2019 - 14.06.2019)
viac... 
Seminár v revíznom lekárstve
(20.05.2019 - 21.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(20.05.2019 - 12.07.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále
(20.05.2019 - 24.05.2019)
viac... 
Predatestačné miesto|sestra|endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch
(20.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia v športe a telovýchove
(20.05.2019 - 24.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia v športe a telovýchove
(20.05.2019 - 24.05.2019)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia - zrusena VA
(07.01.2019 - 21.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia - zrusena VA
(07.01.2019 - 21.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(07.01.2019 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(04.02.2019 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína
(11.02.2019 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
(04.03.2019 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia
(01.04.2019 - 21.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia pred špecializačnou skúškou
(01.04.2019 - 24.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v dermatovenerológii pre deti a dorast
(01.04.2019 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.04.2019 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(01.04.2019 - 24.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(01.04.2019 - 19.07.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína pred špecializačnou skúškou
(08.04.2019 - 14.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína
(23.04.2019 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(29.04.2019 - 21.06.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo
(29.04.2019 - 24.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy pred špecializačnou skúškou
(29.04.2019 - 24.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(29.04.2019 - 16.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(29.04.2019 - 16.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve pred špecializačnou skúškou - zrusena VA
(29.04.2019 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(29.04.2019 - 21.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia pred špecializačnou skúškou
(02.05.2019 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia
(02.05.2019 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická farmakológia pred špecializačnou skúškou
(06.05.2019 - 14.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia - fyziologický novorodenec
(06.05.2019 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia - zrusena VA
(06.05.2019 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
(06.05.2019 - 28.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia
(06.05.2019 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii - zrusena VA
(06.05.2019 - 31.05.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore revízne lekárstvo pred špecializačnou skúškou - zrusena VA
(06.05.2019 - 24.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore infektológia pred špecializačnou skúškou - zrusena VA
(06.05.2019 - 07.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(06.05.2019 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore súdne lekárstvo
(13.05.2019 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore lekárska genetika
(13.05.2019 - 24.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore služby zdravia pri práci
(13.05.2019 - 24.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo
(13.05.2019 - 24.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - onkológia v gynekológii
(13.05.2019 - 24.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore endokrinológia III.
(13.05.2019 - 07.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie - zrusena VA
(13.05.2019 - 07.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(13.05.2019 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hepatológia
(13.05.2019 - 07.06.2019)
viac... 
Školiace miesto v abdominálnej ultrasonografii u dospelých - zrusena VA
(13.05.2019 - 24.05.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých
(13.05.2019 - 24.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo - zrusena VA
(13.05.2019 - 24.05.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo pred špecializačnou skúškou
(13.05.2019 - 21.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
(13.05.2019 - 24.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická endoskopia
(13.05.2019 - 24.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - pediatrická gynekológia
(13.05.2019 - 24.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - reprodukčná medicína
(13.05.2019 - 24.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická endoskopia
(13.05.2019 - 24.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - pediatrická intenzívna medicína - zrusena VA
(13.05.2019 - 07.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii - zrusena VA
(13.05.2019 - 07.06.2019)
viac... 
Školiace miesto v plastickej chirurgii a v chirurgii ruky
(13.05.2019 - 07.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v národnej transfúznej službe
(13.05.2019 - 24.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia pred špecializačnou skúškou
(13.05.2019 - 21.06.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v manuálnej terapii II. Y (diagnostika, mäkké techniky)
(13.05.2019 - 23.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia
(13.05.2019 - 07.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému II. - zrusena VA
(01.10.2018 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite - zrusena VA
(07.01.2019 - 28.06.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore lekárenstvo
(13.05.2019 - 24.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja VI.
(13.05.2019 - 24.05.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
(13.05.2019 - 24.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých - zrusena VA
(13.05.2019 - 24.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - II. sústredenie
(13.05.2019 - 24.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - zrusena VA
(04.03.2019 - 31.05.2019)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 19.08.2019