UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3564  Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie (13. 5. 2019 - 7. 6. 2019)
viac... 
blind1 3897  Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka (13. 5. 2019 - 17. 5. 2019)
viac... 
blind1 3511  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hepatológia pred špecializačnou skúškou (13. 5. 2019 - 7. 6. 2019)
viac... 
blind1 3479  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo pred špecializačnou skúškou (13. 5. 2019 - 21. 6. 2019)
viac... 
blind1 3063  Kurz špecializačného štúdia v manuálnej terapii II. Y (diagnostika, mäkké techniky) (13. 5. 2019 - 23. 5. 2019)
viac... 
blind1 3278  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urgentná medicína (13. 5. 2019 - 17. 5. 2019)
viac... 
blind1 3542  Tematický kurz - aktuálne tredny vo farmakoterapii neurologických ochorení (13. 5. 2019 - 17. 5. 2019)
viac... 
blind1 3719  Školiace miesto - nové možnosti intervenčnej kardiovaskulárnej medicíny (13. 5. 2019 - 17. 5. 2019)
viac... 
blind1 3401  Školiace miesto špecializačného štúdia - pediatrická gynekológia (13. 5. 2019 - 24. 5. 2019)
viac... 
blind1 3399  Školiace miesto špecializačného štúdia - reprodukčná medicína (13. 5. 2019 - 24. 5. 2019)
viac... 
blind1 3396  Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická endoskopia (13. 5. 2019 - 24. 5. 2019)
viac... 
blind1 3455  Školiace miesto - chirurgia štítnej žľazy (13. 5. 2019 - 15. 5. 2019)
viac... 
blind1 3430  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve (13. 5. 2019 - 24. 5. 2019)
viac... 
blind1 3646  Školiace miesto špecializačného štúdia - onkológia v gynekológii (13. 5. 2019 - 24. 5. 2019)
viac... 
blind1 3407  Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická endoskopia (13. 5. 2019 - 24. 5. 2019)
viac... 
blind1 3499  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých (13. 5. 2019 - 24. 5. 2019)
viac... 
blind1 3516  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia (13. 5. 2019 - 31. 5. 2019)
viac... 
blind2 3175  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore lekárenstvo (13. 5. 2019 - 24. 5. 2019)
viac... 
blind2 3105  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja VI. (13. 5. 2019 - 24. 5. 2019)
viac... 
blind2 3078  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii (13. 5. 2019 - 24. 5. 2019)
viac... 
blind2 3011  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - II. sústredenie (13. 5. 2019 - 24. 5. 2019)
viac... 
blind2 3143  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (13. 5. 2019 - 17. 5. 2019)
viac... 
blind1 3156  Kontrolný deň v špecializačnom odbore otorinolaryngológia v druhom roku prípravy (13. 5. 2019 - 13. 5. 2019)
viac... 
blind1 3154  Kontrolný deň v špecializačnom odbore otorinolaryngológia v prvom roku prípravy (13. 5. 2019 - 13. 5. 2019)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 29.05.2020