KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI

+421 2 59370 666

@

medialny.odbor@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 459

@

pedagogicky.odbor@szu.sk

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

Centrum pre podporu projektov

Činnosť CPP  › sa podieľa na príprave a realizácií domácich aj zahraničných projektov. Centrum zastrešuje administráciu projektov, najmä prostredníctvom týchto aktivít:

 • spolupracuje s riešiteľmi projektov pri príprave projektov a pri ich realizácii projektov financovaných z domácich aj zahraničných zdrojov,
 • pripravuje potrebnú dokumentáciu projektov,
 • spolupracuje pri realizácii projektov,
 • vykonáva administratívno – technické práce súvisiace s realizáciou, ukončovaním projektov, ich archiváciou a podieľa sa na prácach po ukončení realizácie projektu.


Kontakt CPP

Mgr. Zdena Makytová

e-mail: zdena.makytova @ szu.sk,

tel.:  + 421 2 59 37 05 41,

č. dverí: 136
 

Projekty

 • Výskumná agentúra (ASFEU)
  • ukončené
  • prebiehajúce
 • Agentúra na podporu výskumu a vývoja
  • ukončené
  • prebiehajúce
 • Ministerstvo zdravotníctvaSR
  • ukončené
  • prebiehajúce
 • Európska únia
  • ukončené
  • prebiehajúce
 • Rôzne

Ako sa zapojiť  - Smernica SZU pre prípravu, implementáciu a manažment projektov

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 19.04.2021