SZU

Rektor SZU:

 

Medicína bola a vždy bude celoživotným štúdiom

 

 

 Vážení študenti,


V prvom rade Vás chcem všetkých čo najsrdečnejšie privítať na našej univerzite. Hoci viacerí z nás majú túto chvíľu už rokmi zažitú, ten pocit je rovnako silný a emotívny ako tomu bolo po prvý raz. Dokonca by som povedal, že každým rokom s väčšou pokorou a radosťou pristupujem k tomuto dňu. Uvedomujem si totiž stále intenzívnejšie, že tak do života nás pedagógov a vedecko-výskumných pracovníkov, ale aj Vás študentov, vstupuje čoraz viac vonkajších faktorov, ktoré sú často nepredvídateľné a život zásadne meniace. Preto tento deň a pohľad na Vás mi dáva vždy energiu, nádej a presvedčenie, že naše poslanie má zmysel.

Stojíme tu spoločne na prahu nového začiatku, ktorý pevne verím, že pre každého z Vás sa skončí o pár rokov podľa Vašich predstáv. Verím a je mojim želaním, aby sme spoločne vytvorili jeden tím, ktorý bude mať jasný smer. Iste, budú aj situácie, ktoré preveria našu i Vašu trpezlivosť, odolnosť, výdrž a toleranciu. Som však presvedčený, že tak ako roky ostatné, aj tie, ktoré nás čakajú, budú hlavne v znamení profesionality, vzájomnej úcty a rešpektu k poslaniu, ktoré ste si do budúcnosti zvolili.

Táto chvíľa je výnimočná ešte jednou pravdou a to tým, že tým, že ak sa dnes rozhodnete, obrazne povedané, otvoriť veľkú knihu poznania, nedá sa už zatvoriť. Či chcete alebo nie, medicína v akejkoľvek forme je a vždy bude celoživotné štúdium. Vzdelanie je dar a do istej miery aj privilégium, ktoré nie je dopriate každému. Je na Vás ako s tým naložíte.

K tomu, aby ste už zajtra vykročili správnou nohou, Vám z celého srdca želám veľa odhodlania, entuziazmu, ale aj pevnej vôle a v neposlednom rade pokory, ktorá je v tomto povolaní, pre ktoré ste sa rozhodli, nevyhnutnou ingredienciou úspechu.

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
rektor SZU