SZU

SZU pomáha Slovensku na mnohých  frontochSlovenská zdravotnícka univerzita od začiatku prepuknutia mimoriadnej situácie veľmi starostlivo zvažuje a denne vyhodnocuje formu a možnosti pomoci dotknutým subjektom, ale aj jednotlivcom.


Ubytovanie pre prvú líniu

 

Prakticky od začiatku SZU poskytuje záchranárskym posádkam karanténne ubytovanie, ale taktiež vyčlenila ubytovacie kapacity pre zdravotné sestry Univerzitnej nemocnice Bratislava, ktoré pôsobia v prvom kontakte.

 

Naši študenti pomáhajú  NÚSCH


Univerzita cez svoje fakulty zároveň pravidelne komunikuje svojim študentom možnosti pomoci, ak by kapacity zdravotníckeho personálu v jednotlivých nemocniciach, či ústavoch boli nedostatočné. Napríklad v spolupráci s Národným ústavom srdcových chorôb už sú k dispozícii viacerí študenti Lekárskej fakulty SZU, ktorí pomôžu najmä v zóne filtra zariadenia, ale taktiež pri opatrovaní detí zamestnancov NÚSCH.

 

Parkovanie zadarmo


Ďalšou pomocou pre  Univerzitnú nemocnicu je možnosť využiť parkovacie priestory SZU zadarmo, konkrétne  pre zamestnancov NsP akad. Ladislava Dérera.

 

Ďalšia spolupráca je realizovaná prostredníctvom doc. MUDr. Kataríny Holečkovej, PhD, kde študenti SZU pôsobia v infekčnom pavilóne v NsP akad. Ladislava Dérera (pre podrobnosti prosím kontaktujte doc. Holečkovú   katarina.holeckova@szu.sk ).