AKTUÁLNE VÝZVY


 

Na základe informácií od Národného kontaktného bodu pre oblasti „Európa v meniacom sa svete/ Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť“ si Vás dovoľujeme informovať, že SZU bola oslovená na spoluprácu so zahraničnými inštitúciami v rôznych oblastiach. Aktuálne má Centrum podpory projektov k dispozícii profily organizácií, ktoré majú záujem o zapojenie sa do realizácie projektov v aktuálne otvorených výzvach SwafS - Science with and for Society 2020. A to sú:

Strategic orientation 1. Accelerating and catalysing prosesses of institutional change

 • SwafS-01-2018-2019-2020: Open schooling and collaboration on science education
 • SwafS-08-2018-2019: Research innovation needs & skills training in PhD programmes
 • SwafS-23-2020: Grounding RRI in society with a focus on citizen science
 • SwafS-24-2020: Science education outside the classroom

Strategic orientation 2. Stepping up suppost to Gender Equality in Research & Innovation

 • SwafS-09-2018-2019-2020: Supporting research organisations to implement gender equality
 • SwafS-25-2020: Gender-based violence including sexual harassment in research organisations and universities
 • SwafS-26-2020: ESSEC (business school): Innovators of the future: bridging the gender gap 

Strategic orientation 3. Building the territorial dimension of SwafS partnerships

 • SwafS-14-2018-2019-2020: Supporting the development of territorial Responsible Research and Innovation

Strategic orientation 4. Exploring and supporting citizen science

 • SwafS-27-2020: Hands-on citizen science and frugal innovation
 • SwafS-28-2020: The ethics of organoids
 • SwafS-29-2020: The ethics of technologies with high socio-economic impac
 • SwafS-27-2020: Responsible Open Science: an ethics and integrity perspective

Strategic orientation 5. Building the knowledge base for SwafS

 • SwafS-19-2018-2019-2020: Taking stock and re-examining the role of science communication
 • SwafS-31-2020: Bottom-up approach to build SwafS knowledge base

Ďalšie ponuky na partnerstvo nájdete na tejto linke -  here.
 
V prípade, ak by ste mali záujem zapojiť  sa niektorého zahraničného projektu, prípadne oboznámiť sa s profilmi týchto organizácií, prosím, kontaktujte nás.

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 20.02.2020