Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020 na SZU.

 

18.9. 2019 bol na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave otvorený nový akademický rok

viac...


 

Transport Ψ Trends 2019


5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie o dopravnej psychológii

viac...


46. míting členov ICBDSR

 

 

 

viac...


Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave koordinuje na Slovensku celosvetovú štúdiu zisťovania obsahu perzistentných organických látok (POPs) v materskom mlieku.

viac...


Zlepšovanie jazykových kompetencií zdravotníckych pracovníkov


SZU spolupracuje v projekte zameranom zlepšovanie jazykových kompetencií zdravotníckych pracovníkov v anglickom a nemeckom jazyku. 

viac...

AKTUALITYrss  
9.9.2019 - Úspešná reprezentácia SZU v San Franciscu 26.6.2019 - Európska konferencia WONCA pod záštitou aj rektora SZU

V dňoch 2.-8.9.2019 sa MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH, vedúca Katedry
...viac>>

V Bratislave sa stretlo na 24. Európskej konferencii WONCA takmer 2 000 všeobe
...viac>>
9.6.2019 - Klinika SZU získala certifikát kvality ESTS 1.6.2019 - Ocenenie práce pracoviska UCEA SZU v Trenčíne

Po niekoľkoročnom snažení sa podarilo získať akreditáciu Európskej spolo
...viac>>

Pracovisko UCEA SZU v Trenčíne sa dostalo do filmového spotu IAEA
...viac>>

Dôležité upozornenia


Zaraďovanie „rezidentov“ do „rezidentského štúdia“ podľa zákona 578/2004 v znení zákona 192/2018 a nariadenia vlády SR č. 296/2010 v znení nariadenia vlády  SR č. 34/2018

viac...


Upozorňujeme novoprijatých študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v dennej aj externej forme štúdia, že na našej webovej stránke v časti Služby > Návody k UIS je návod, ako si aktivovať svoje konto pre všetky dostupné Univerzitné informačné systémy SZU a sprístupniť si svoj mailový účet.

viac...


Fakulta verejného zdravotníctva SZU v Bratislave oznamuje uchádzačom o zaradenie do špecializačného štúdia Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve (Master of Public Health) že v ak. r. 2018/2019 znížila poplatok za štúdium MPH zo 750 Eur na 500 Eur/semester.

viac...


!!! DÔLEŽITÉ !!!

Realizovanie platieb súvisiacich so štúdiom

(Informácia prioritne určená študentom)

viac...

 

 

REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM MZ SR

PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV A PEDIATROV

viac...


AKREDITOVANÉ PROGRAMY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
PODĽA NOVELY NARIADENIA VLÁDY č. 296/2010 Z .z.
pre nelekárske zdravotnícke povolania
!!! V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019 !!!

viac...© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.10.2019