KONTAKT  

 

+421 2 59370 111

 

 

Slovenská zdravotnícka

univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava
 

Telefónny zoznam

 

Projekty  

Európska únia

Horizont 2020  

arrow
 

PAMÄTNÉ MEDAILY

A INSÍGNIE SZU

  ...........................................
  OSOBNOSTI SZU

 

arrow   KALENDÁR UDALOSTÍ
arr_leftApríl 2018 arr_right
PoUtStŠtPiSoNe
262728293031 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Informácia pre uchádzačov o Rezidentský program MZ SR

 
Slovenská zdravotnícka univerzita oznamuje, že dňa 30.05.2018 o 9,00 hod. v zasadačke č. 134, Limbová č.14, Bratislava sa bude konať výberové konanie pre uchádzačov v rámci špecializačného odboru všeobecné lekárstvo a špecializačného odboru pediatria Rezidentského programu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

viac...


Dôležité upozornenie

 

Fakulta verejného zdravotníctva SZU v Bratislave oznamuje uchádzačom o zaradenie do špecializačného štúdia Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve (Master of Public Health) že v ak. r. 2018/2019 znížila poplatok za štúdium MPH zo 750 Eur na 500 Eur/semester.

viac...Voľba rektora

 Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 

  

Dňa 12.4.2018 sa  o 10:00 h v zasadačke rektorátu SZU konala voľba rektora SZU v Bratislave.

Akademický senát Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave jednomyseľne schválil na funkciu rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 

prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.

na volebné obdobie od 4.10.2018 do 3.10.2022

 viac...


Vyhlásenie výsledku voľby kandidáta na funkciu dekana Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 

viac...


Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií  SZU v Bratislave

pripravila pre uchádzačov o štúdium publikáciu

Podklady k príprave na prijímacie skúšky

na bakalárske štúdium v študijných odboroch
ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia,
urgentná zdravotná starostlivosť, rádiologická technika

viac...


AKREDITOVANÉ PROGRAMY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
PODĽA NOVELY NARIADENIA VLÁDY č. 296/2010 Z .z.
pre nelekárske zdravotnícke povolania
!!! V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019 !!!

viac...


     
 

 

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA VxBRATISLAVE
3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR
v uplatnení absolventov

 

 
  viac...  


 

REZIDENTSKÝ PROGRAM MZ SR

PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV A PEDIATROV

viac...


PRIPRAVOVANÉ AKCIE  

Upozorňujeme novoprijatých študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v dennej aj externej forme štúdia, že na našej webovej stránke v časti Služby > Návody k UIS je návod, ako si aktivovať svoje konto pre všetky dostupné Univerzitné informačné systémy SZU a sprístupniť si svoj mailový účet.  © Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0