SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE JE 3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR V UPLATNENÍ ABSOLVENTOV
     
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií  SZU v Bratislave

OTVÁRA

v akad. roku 2019/2020 nové akreditované študijné odbory

Ošetrovateľstvo

Fyziologická a klinická výživa

v externej forme štúdia

termín podávania prihlášok do 10. 5. 2019

viac...

 
     

 

Dohoda o akademickej spolupráci medzi SZU a Univerzitou Al – QUDS

Obsahom dohody o akademickej spolupráci medzi univerzitami je podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania a vedeckého výskumu.

viac...



3. marec 2019.
Svetový deň vrodených vývinových chýb

 

viac...


Deň otvorených dverí na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave

Na pôde SZU sa dňa 7. februára 2019 uskutočnila akcia určená predovšetkým pre maturantov, ktorí hľadajú možnosti svojho ďalšieho štúdia - Deň otvorených dverí.

viac...


SZU na prvom mieste spomedzi slovenských univerzít

Podľa stupnice hodnotenia SCImago Institutions Ranking sa SZU umiestnila na 1. mieste medzi slovenskými univerzitami.

viac...


AKTUALITYrss  
8.1.2019 - Nové výučbové pracovisko Katedry zubného lekárstva LF SZU 6.12.2018 - Inaugurácia rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity

Slávnostného otvorenia pracoviska sa zúčastnila okrem rektora SZU prof. MUDr
...viac>>

Slávnostné Spondeo ac polliceor zaznelo na pôde SZU z úst rektora univerzity
...viac>>
27.11.2018 - Slávnostné prijatie ocenených pedagógov a študentov SZU 25.11.2018 - Prvý ročník ocenenia „Môj lekár“ a „Moja sestra“

Rektor SZU pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva prijal
...viac>>

Asociácia na ochranu práv pacienta (AOPP) zorganizovala prvý ročník tohto o
...viac>>

Dôležité upozornenia


Zaraďovanie „rezidentov“ do „rezidentského štúdia“ podľa zákona 578/2004 v znení zákona 192/2018 a nariadenia vlády SR č. 296/2010 v znení nariadenia vlády  SR č. 34/2018

viac...


Upozorňujeme novoprijatých študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v dennej aj externej forme štúdia, že na našej webovej stránke v časti Služby > Návody k UIS je návod, ako si aktivovať svoje konto pre všetky dostupné Univerzitné informačné systémy SZU a sprístupniť si svoj mailový účet.

viac...


Fakulta verejného zdravotníctva SZU v Bratislave oznamuje uchádzačom o zaradenie do špecializačného štúdia Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve (Master of Public Health) že v ak. r. 2018/2019 znížila poplatok za štúdium MPH zo 750 Eur na 500 Eur/semester.

viac...


!!! DÔLEŽITÉ !!!

Realizovanie platieb súvisiacich so štúdiom

(Informácia prioritne určená študentom)

viac...

 

 

REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM MZ SR

PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV A PEDIATROV

viac...


AKREDITOVANÉ PROGRAMY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
PODĽA NOVELY NARIADENIA VLÁDY č. 296/2010 Z .z.
pre nelekárske zdravotnícke povolania
!!! V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019 !!!

viac...



© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 22.03.2019