SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE JE 3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR V UPLATNENÍ ABSOLVENTOV

Slávnostné prijatie ocenených pedagógov a študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity rektorom pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva
 

viac...


„Môj lekár“ a „Moja sestra“

 

Asociácia na ochranu práv pacienta (AOPP) zorganizovala prvý ročník tohto ocenenia. Úctu oceneným vyjadrila ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská a spolu s prezidentkou AOPP Máriou Lévyovou odovzdala lekárom a sestrám zaslúžené ceny. Medzi ocenenými boli aj naši kolegovia.

viac...


Slávnostné Spondeo ac polliceor zaznelo na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave z úst rektora univerzity.

  

 

 

 

 

viac...

AKTUALITYrss  
22.8.2018 - Návšteva z Uzbekistanu na našej univerzite 13.7.2018 - Slovenská rektorská konferencia obhajuje jedinečné poslanie vysokých škôl

Na pôde SZU v Bratislave sa uskutočnilo pracovné stretnutie s oficiálnou del
...viac>>

SRK presadzuje rozvoj a kvalitu slovenského vysokého školstva.
...viac>>
13.7.2018 - FOaZOŠ, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti s letnou aktivitou. 2.7.2018 - Zahraničná návšteva na pôde SZU

Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti SZU sa spolu so Záchrannou zdravotn
...viac>>

Pre SZU sa otvárajú ďalšie možnosti zahraničnej spolupráce.
...viac>>


Otvorenie akademického roka 2018/2019 na SZU.
 
19.9.2018 bol na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave otvorený nový akademický rok. Na úvod slávnostného zhromaždenia akademickej obce privítal prorektor prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc., prvý prorektor a prorektor pre vedecko-pedagogické hodnosti a ďalšie vzdelávanie, štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR prof. MUDr. Stanislava Špánika, CSc. členov vedenia univerzity, členov vedenia jednotlivých fakúlt, ako aj študentov univerzity.

viac...


Dôležité upozornenia


Zaraďovanie „rezidentov“ do „rezidentského štúdia“ podľa zákona 578/2004 v znení zákona 192/2018 a nariadenia vlády SR č. 296/2010 v znení nariadenia vlády  SR č. 34/2018

viac...


Upozorňujeme novoprijatých študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v dennej aj externej forme štúdia, že na našej webovej stránke v časti Služby > Návody k UIS je návod, ako si aktivovať svoje konto pre všetky dostupné Univerzitné informačné systémy SZU a sprístupniť si svoj mailový účet.

viac...


Fakulta verejného zdravotníctva SZU v Bratislave oznamuje uchádzačom o zaradenie do špecializačného štúdia Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve (Master of Public Health) že v ak. r. 2018/2019 znížila poplatok za štúdium MPH zo 750 Eur na 500 Eur/semester.

viac...


!!! DÔLEŽITÉ !!!

Realizovanie platieb súvisiacich so štúdiom

(Informácia prioritne určená študentom)

viac...

 

 

REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM MZ SR

PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV A PEDIATROV

viac...


AKREDITOVANÉ PROGRAMY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
PODĽA NOVELY NARIADENIA VLÁDY č. 296/2010 Z .z.
pre nelekárske zdravotnícke povolania
!!! V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019 !!!

viac...
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0