KONTAKT  

 

+421 2 59370 111

 

 

Slovenská zdravotnícka

univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava
 

Telefónny zoznam

 

 

 

arrow

Projekty  

Európska únia

Horizont Európa  

Horizont 2020  

OZNAMY AS SZU  
arrow
 

PAMÄTNÉ MEDAILY

A INSÍGNIE SZU

  ...........................................
  OSOBNOSTI SZU

 

arrow   KALENDÁR UDALOSTÍ
arr_leftOktóber 2022 arr_right
PoUtStŠtPiSoNe
2627282930 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

 

Slávnostné otvorenie

akademického roka 2022/2023
 

    14.9.2022 viac...


Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala dňa 22. 8. 2022  v priestoroch Prezidentského paláca rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. a rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku  doc. Ing. Jaroslava Demka, CSc.
 

    22.8.2022 viac...

  

 

Špecializačné štúdium Master of Public Health

v akademickom roku 2022/2023

 

22.8.2022 viac...

 

 


 

SZU je partnerom európskeho projektu na ochranu zdravia pred účinkami chemických látok

 

      29.6.2022

 

viac...


 

Voľby kandidátov na funkciu zástupcov zo zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce fakúlt SZU do Akademického senátu SZU

na funkčné obdobie

od 01. novembra 2022 do 31. októbra 2026
 

20.5.2022 viac....

 

 

 

 

Ocenenie Biele srdce 2022

pre sestry FOaZOŠ SZU

 

17.5.2022 viac...

 


Aula SZU na Bernolákovej ulici oslavuje

10. narodeniny medzi aktívnymi Radvančanmi

      12.5.2022 napísali o nás...

Štátne vyznamenanie pre Viliama Dobiáša


Prezidentka SR Zuzana Čaputová počas slávnostného večera odovzdala vyznamenania 25 osobnostiam z politického, vedeckého, kultúrneho a spoločenského života.


     9.5.2022  viac...

 

Prof. Michael J. Murphy, PhD. – Fulbright Fellow 2022
na Ústave zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU

 

3-mesačný pobyt Fulbright Fellow ’22 na Ústave zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU ukončil významný medzinárodný odborník – bioetik, člen Distinguished Academy, The State University of New York, Albany (NY, USA).

11.5.2022 viac...

 

 

   

 

 

STU a SZU - perspektíva užšej spolupráce

 

 

      29.4.2022  viac...

 

 

  • Iniciatíva pre inovatívnu medicínu otvára prvé výzvy a organizuje burzu partnerov

  • Nová výzva Výskumnej agentúry - Výzva schémy malých grantov na podporu medzinárodnej mobility medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom

  • Prehľad pripravovaných partnerstiev v spolupráci Európskej komisie a  členských krajín, ktoré by mali byť spustené v rokoch 2023 – 2024
     
27.4.2022 viac...

 


V Nemocnici Ružinov slávnostne otvorili

Kliniku neurochirurgie

 

Zavŕšením viacročného úsilia Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) a Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) s podporou Ministerstva zdravotníctva SR bola v piatok 22. apríla slávnostne otvorená Klinika neurochirurgie. Pásku symbolicky prestrihli riaditeľ UNB MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH., MHA spoločne s rektorom SZU, Dr. h. c. prof. MUDr. Petrom Šimkom, CSc. a s novo vymenovaným prednostom kliniky docentom MUDr. Kamilom Kolejákom, PhD., MSc.

      22.4.2022 viac...

 Udelenie čestného titulu Dr. h. c. rektorovi SZU

 

Na Vedeckej rade Vysokej školy Danubius dňa 11.apríla 2022 udelil rektor Vysokej školy Danubius prof. PhDr. Peter Plavčan, CSc. rektorovi Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Petrovi Šimkovi, CSc. titul Doctor honoris causa za aktívnu spoluprácu s Vysokou školou Danubius a zásluhy na rozvoji verejných politík v oblasti zdravotníctva. 

 

      11.4.2022 viac...

 

 

Súčasné etické prehrešky vo vede

a medicíne zazneli na pôde univerzity

      31.3.2022  viac...

Konferencia Research Integrity

V dňoch 24. a 25. marca 2022 sa uskutočnila na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave konferencia s názvom „Research Integrity“. Konferencia bola súčasťou medzinárodného projektu s názvom Doctoral Programmes in Public Health and Social Science (DPPHSS). Projekt sa realizuje na Fakulte verejného zdravotníctva SZU v rámci ERASMUS+ pogramu s finančnou podporou EC.

      24.-25.3.2022  viac...
 

 

Uznesenie z rokovania Akademického senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave  o vyjadrení sa k návrhu ministra zdravotníctva SR na vymenovanie rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave


 

24.3.2022 viac....

 

 

 

Významné ocenenie rektora SZU

prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.

 

 

Rektorovi Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Petrovi Šimkovi, CSc. v nedeľu 20. marca 2022 bolo udelené prestížne ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii Medicína a veda za rok 2021.

 

      20.3.2022 viac...

 

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity 
vyjadril podporu 
partnerskej univerzite na Ukrajine

      3.3.2022 viac...

 

Pomoc Slovenskej zdravotníckej univerzity

v Bratislave utečencom z Ukrajiny

 

      28.2.2022 viac...

ÚSPECH  NA ZIMNEJ UNIVERZIÁDE  SR  2022

      12.2.2022 viac...

 

Všetko, čo by ste mali vedieť

o domácej izolácii a karanténe...

 

 

 

      25.1.2022 viac...

Staršie správy...  

viac...

AKTUALITYrss  
23.6.2021 - Slávnostne inaugurovali dekanov dvoch fakúlt SZU 22.4.2021 - Prezidentka vymenovala nových profesorov.

Na pôde SZU v Bratislave dňa 23.6.2021 sa konala slávnostná inaugurácia dek
...viac>>

Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 22. apríla 2021 v Prezidentskom palá
...viac>>
5.3.2020 - XVII. Vedecko-odborná konferencia Národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR 13.2.2020 - Deň otvorených dverí na Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Záštitu nad podujatím prevzali prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., rektor SZU a M
...viac>>

SZU privítala vo štvrtok 13. februára 2020 v rámci Dňa otvorených dverí v
...viac>>

Dôležité upozornenia


Zaraďovanie „rezidentov“ do „rezidentského štúdia“ podľa zákona 578/2004 v znení zákona 192/2018 a nariadenia vlády SR č. 296/2010 v znení nariadenia vlády  SR č. 34/2018

viac...


Upozorňujeme novoprijatých študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v dennej aj externej forme štúdia, že na našej webovej stránke v časti Služby > Návody k UIS je návod, ako si aktivovať svoje konto pre všetky dostupné Univerzitné informačné systémy SZU a sprístupniť si svoj mailový účet.

viac...


Fakulta verejného zdravotníctva SZU v Bratislave oznamuje uchádzačom o zaradenie do špecializačného štúdia Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve (Master of Public Health) že v ak. r. 2018/2019 znížila poplatok za štúdium MPH zo 750 Eur na 500 Eur/semester.

viac...


!!! DÔLEŽITÉ !!!

Realizovanie platieb súvisiacich so štúdiom

(Informácia prioritne určená študentom)

viac...

 

 

REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM MZ SR

PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV A PEDIATROV

viac...


 

PREHĽAD AKTIVOVANÝCH PROGRAMOV
ďalšieho vzdelávania

Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU

so zaradením k 1. 2. 2020

viac...

 © Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.09.2022