Rektor SZU ocenil študentov a pedagógov

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva udelil dňa 19. novembra 2019 rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. Pochvaly rektora za reprezentáciu našej univerzity a Ďakovné list rektora za rozvíjanie odborných a osobnostných kvalít študentov našej Alma mater.

viac...


Z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej, si prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.  prevzal Cenu za vedu, techniku a inovácie, v kategórií osobnosť vedy a techniky.

 

 

 

 

 

 

 

viac...

 

Zlepšovanie jazykových kompetencií zdravotníckych pracovníkov


SZU spolupracuje v projekte zameranom zlepšovanie jazykových kompetencií zdravotníckych pracovníkov v anglickom a nemeckom jazyku. 

viac...

AKTUALITYrss  
3.10.2019 - Kolektív autorov zo SZU publikoval v Medicínskom Monitore 3.10.2019 - Transport Ψ Trends 2019

Ako môže v univerzite scientometrická analýza usmerniť manažment lekárske
...viac>>
nopic 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie o dopravnej psychológii
...viac>>
18.9.2019 - Slávnostné otvorenie akademického roku 2019-2020 9.9.2019 - ICBDSR 2019

Na otvorení AR sme privítali ministerku zdravotníctva SR doc. MUDr. Andreu Ka
...viac>>

Medzinárodná organizácia International Clearinghouse for Birth Defects Survei
...viac>>

Dôležité upozornenia


Zaraďovanie „rezidentov“ do „rezidentského štúdia“ podľa zákona 578/2004 v znení zákona 192/2018 a nariadenia vlády SR č. 296/2010 v znení nariadenia vlády  SR č. 34/2018

viac...


Upozorňujeme novoprijatých študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v dennej aj externej forme štúdia, že na našej webovej stránke v časti Služby > Návody k UIS je návod, ako si aktivovať svoje konto pre všetky dostupné Univerzitné informačné systémy SZU a sprístupniť si svoj mailový účet.

viac...


Fakulta verejného zdravotníctva SZU v Bratislave oznamuje uchádzačom o zaradenie do špecializačného štúdia Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve (Master of Public Health) že v ak. r. 2018/2019 znížila poplatok za štúdium MPH zo 750 Eur na 500 Eur/semester.

viac...


!!! DÔLEŽITÉ !!!

Realizovanie platieb súvisiacich so štúdiom

(Informácia prioritne určená študentom)

viac...

 

 

REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM MZ SR

PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV A PEDIATROV

viac...


AKREDITOVANÉ PROGRAMY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
PODĽA NOVELY NARIADENIA VLÁDY č. 296/2010 Z .z.
pre nelekárske zdravotnícke povolania
!!! V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019 !!!

viac...© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 05.12.2019