AKTUALITYrss  
13.7.2018 - Slovenská rektorská konferencia obhajuje jedinečné poslanie vysokých škôl 13.7.2018 - Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti SZU s letnou aktivitou

SRK presadzuje rozvoj a kvalitu slovenského vysokého školstva.
...viac>>

Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti SZU sa spolu so Záchrannou zdravotn
...viac>>
2.7.2018 - Zahraničná návšteva na pôde SZU 19.6.2018 - Návšteva Jeho Excelencie Indickej republiky

Pre SZU sa otvárajú ďalšie možnosti zahraničnej spolupráce.
...viac>>

Rektor SZU prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., prijal Jeho Excelenciu Indickej repub
...viac>>

Dôležité upozornenia


Zaraďovanie „rezidentov“ do „rezidentského štúdia“ podľa zákona 578/2004 v znení zákona 192/2018 a nariadenia vlády SR č. 296/2010 v znení nariadenia vlády  SR č. 34/2018

viac...


Upozorňujeme novoprijatých študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v dennej aj externej forme štúdia, že na našej webovej stránke v časti Služby > Návody k UIS je návod, ako si aktivovať svoje konto pre všetky dostupné Univerzitné informačné systémy SZU a sprístupniť si svoj mailový účet.

viac...


Fakulta verejného zdravotníctva SZU v Bratislave oznamuje uchádzačom o zaradenie do špecializačného štúdia Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve (Master of Public Health) že v ak. r. 2018/2019 znížila poplatok za štúdium MPH zo 750 Eur na 500 Eur/semester.

viac...


!!! DÔLEŽITÉ !!!

Realizovanie platieb súvisiacich so štúdiom

(Informácia prioritne určená študentom)

viac...

 

 

REZIDENTSKÝ PROGRAM MZ SR

PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV A PEDIATROV

viac...


AKREDITOVANÉ PROGRAMY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
PODĽA NOVELY NARIADENIA VLÁDY č. 296/2010 Z .z.
pre nelekárske zdravotnícke povolania
!!! V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019 !!!

viac...
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0