Slávnostná inaugurácia rektora SZU

 

Dňa 24. októbra 2014 sa za účasti doc. JUDr. Ivana Gašparoviča, CSc., bývalého  prezidenta SR, podpredsedu vlády SR Petra Kažimíra a ministerky zdravotníctva SR Zuzany Zvolenskej uskutočnila slávnostná inaugurácia rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. Vo svojom inauguračnom príhovore sa, ako novozvolený rektor, zaviazal pomôcť univerzite na jej ceste k ďalšiemu rozvoju vzdelania, vedy, udržania vnútornej stability a ochrane akademických práv a slobôd.

viac...


Deň študentov na SZU

 

Pri príležitosti Dňa študentstva prijme dňa 18. novembra 2014 o 11,00 h v zasadačke Vedeckej rady SZU študentov a pedagógov rektor SZU, prof. MUDr. Peter Š i m k o, CSc.
Na základe návrhov dekanov jednotlivých fakúlt bude udelená Akademická pochvala tým, ktorí dosiahli nielen vynikajúce študijné a pedagogické výsledky, ale svojimi výnimočnými znalosťami, schopnosťami a talentom prispeli k dôstojnej reprezentácii a šíreniu dobrého mena nielen svojej fakulty, Slovenskej zdravotníckej univerzity, ale i Slovenskej republiky.


Stretnutie rektora SZU s delegáciou z Bieloruska

 

Dňa 23. októbra 2014 sa na Slovenskej zdravotníckej univerzite uskutočnilo stretnutie s delegáciou z Bieloruska. Rektor SZU, prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., na úvod v krátkosti predstavil univerzitu.

viac... 

Upozorňujeme novoprijatých študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v dennej aj externej forme štúdia, že na našej webovej stránke v časti Služby > Návody k UIS je návod, ako si aktivovať svoje konto pre všetky dostupné Univerzitné informačné systémy SZU a sprístupniť si svoj mailový účet.

 

AKTUALITYrss  
18.10.2014 - Cezhraničné súčinnostné ukážkové cvičenie „KATKOM 2014“ 17.10.2014 - Stretnutie rektorov SZU a UK na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity

Dňa 18. 10. 2014 sa na cvičisku strediska špeciálnej prípravy prezídia Pol
...viac>>

Na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave sa 17. októbra 2014
...viac>>
16.10.2014 - Klinická farmakológia a farmakoterapia 2014 15.10.2014 - III. Fórum verejného zdravotníctva na tému „Zdravie pri práci“

„Klinická farmakológia a farmakoterapia 2014“ – 23. konferencia klinicke
...viac>>

Dňa 15. októbra 2014 sa konalo na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej repub
...viac>>
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 30.10.2014