KONTAKTY  

 

+421 2 59370 111

 

 

Slovenská zdravotnícka

univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava
 

Telefónny zoznam
   
Projekty  

Európska únia

Horizont 2020  

arrow
 

PAMÄTNÉ MEDAILY

A INSÍGNIE SZU

  ...........................................
  OSOBNOSTI SZU

 

arrow   KALENDÁR UDALOSTÍ
arr_leftDecember 2014 arr_right
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11


HELP
(Healthcare English Language Programme)

 

V dňoch 9. a 10. decembra 2014 sa na Slovenskej zdravotníckej univerzite uskutočnil kick-off meeting k projektu HELP (Healthcare English Language Programe). HELP je projekt Strategického partnerstva, podporovaný Európskou komisiou, v rámci programu Erasmus+.

viac... 


Deň otvorených dverí na
Slovenskej zdravotníckej univerzite

 

Vo štvrtok dňa 4. decembra 2014 sa uskutočnil na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Deň otvorených dverí. Celouniverzitné podujatie svojím príhovorom zahájil prorektor pre pregraduálne štúdium SZU pán doc. RNDr. Viktor Majtán, CSc., mim.prof.

viac...


Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici

 

Dňa 10. 12. 2014 sa na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici uskutočnil Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium v študijných odboroch fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť.

viac...


Univerzitné majstrovstvá v kardiopulmonálnej resuscitácii SZU 2014

 

V priestoroch Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave sa 26. novembra 2014 zorganizoval 1. ročník Univerzitných majstrovstiev v kardiopulmonálnej resuscitácii študentov. Cieľom celej aktivity bola snaha o vyzdvihnutie potreby získať počas štúdia ucelené vedomosti a najmä zručnosti pri prevádzaní KPR, ako predpokladu úspešnej resuscitácie vo vlastnej klinickej praxi každého študenta a v neposlednom rade aj praktická rekapitulácia už nadobudnutých poznatkov.

viac...


Rektor SZU odovzdal menovacie dekréty dekanke FVZ a
novému dekanovi LF

 

Dňa 3. novembra 2014 rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., odovzdal menovacie dekréty dekanke Fakulty verejného zdravotníctva SZU doc. MUDr. Štefánii Moricovej, PhD., MPH, mim. prof. a novému dekanovi Lekárskej fakulty SZU prof. MUDr. Jánovi Benetinovi, PhD.

viac...


Slávnostná inaugurácia rektora SZU

 

Dňa 24. októbra 2014 sa za účasti doc. JUDr. Ivana Gašparoviča, CSc., bývalého  prezidenta SR, podpredsedu vlády SR Petra Kažimíra a ministerky zdravotníctva SR Zuzany Zvolenskej uskutočnila slávnostná inaugurácia rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.

viac... 

Upozorňujeme novoprijatých študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v dennej aj externej forme štúdia, že na našej webovej stránke v časti Služby > Návody k UIS je návod, ako si aktivovať svoje konto pre všetky dostupné Univerzitné informačné systémy SZU a sprístupniť si svoj mailový účet.

 

AKTUALITYrss  
18.11.2014 - Medzinárodný deň študentstva na SZU 13.11.2014 - Slávnostné imatrikulácie študentov FOaZOŠ SZU v Bratislave

Slovenská zdravotnícka univerzita si 18. novembra 2014 pripomenula Medzinárod
...viac>>

Dňa 13. novembra 2014 sa na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborn
...viac>>
11.11.2014 - 6. medzinárodná vedecká konferencia - Horizonty starostlivosti o zdravie 10.11.2014 - Imatrikulácia študentov fakulty zdravotníctva SZU
nopic Dňa 11. novembra 2014 zrealizovala Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych
...viac>>

Dňa 10. novembra 2014 sa v aule Polyfunkčného objektu SZU so sídlom v Banske
...viac>>
PRIPRAVOVANÉ AKCIE  
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 19.12.2014