KONTAKTY  

 

+421 2 59370 111

 

 

Slovenská zdravotnícka

univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava
 

Telefónny zoznam
   
Projekty  

Európska únia

Horizont 2020  

arrow
 

PAMÄTNÉ MEDAILY

A INSÍGNIE SZU

  ...........................................
  OSOBNOSTI SZU

 

arrow   KALENDÁR UDALOSTÍ
arr_leftJanuár 2015 arr_right
PoUtStŠtPiSoNe
293031 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Expozícia perzistentným znečisťujúcim látkam vo včasných obdobiach života a asociované riziko chorôb

 

Dňa 22.1.2015 sa v Aule prof. Dionýza Diešku uskutočnil celouniverzitný seminár na tému "Expozícia perzistentným znečisťujúcim látkam vo včasných obdobiach života a asociované riziko chorôb". Prednášal prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc., z Oddelenia environmentálnej medicíny FVZ SZU, nositeľ Ceny Johna P. Wyatta.

viac...


HELP
(Healthcare English Language Programme)

 

V dňoch 9. a 10. decembra 2014 sa na Slovenskej zdravotníckej univerzite uskutočnil kick-off meeting k projektu HELP (Healthcare English Language Programe). HELP je projekt Strategického partnerstva, podporovaný Európskou komisiou, v rámci programu Erasmus+.

viac... 


Deň otvorených dverí na
Slovenskej zdravotníckej univerzite

 

Vo štvrtok dňa 4. decembra 2014 sa uskutočnil na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Deň otvorených dverí. Celouniverzitné podujatie svojím príhovorom zahájil prorektor pre pregraduálne štúdium SZU pán doc. RNDr. Viktor Majtán, CSc., mim.prof.

viac...


Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici

 

Dňa 10. 12. 2014 sa na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici uskutočnil Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium v študijných odboroch fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť.

viac... 

Upozorňujeme novoprijatých študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v dennej aj externej forme štúdia, že na našej webovej stránke v časti Služby > Návody k UIS je návod, ako si aktivovať svoje konto pre všetky dostupné Univerzitné informačné systémy SZU a sprístupniť si svoj mailový účet.

 

AKTUALITYrss  
26.11.2014 - Univerzitné majstrovstvá v kardiopulmonálnej resuscitácii SZU 2014 18.11.2014 - Medzinárodný deň študentstva na SZU

V priestoroch Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave sa 26. novembra
...viac>>

Slovenská zdravotnícka univerzita si 18. novembra 2014 pripomenula Medzinárod
...viac>>
13.11.2014 - Slávnostné imatrikulácie študentov FOaZOŠ SZU v Bratislave 11.11.2014 - 6. medzinárodná vedecká konferencia - Horizonty starostlivosti o zdravie

Dňa 13. novembra 2014 sa na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborn
...viac>>
nopic Dňa 11. novembra 2014 zrealizovala Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych
...viac>>
PRIPRAVOVANÉ AKCIE  
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 27.01.2015