Slávnostné promócie absolventov Slovenskej zdravotníckej univerzity
 
Slovenská zdravotnícka univerzita udržuje tradíciu slávnostného obradu promócii na počesť študentov, ktorí úspešne zavŕšili štúdium. Po zložení akademického sľubu od promótora absolvent štúdia prijíma diplom, ktorý ho oprávňuje užívať akademický titul a uplatňovať v praktickom živote súbor vedomostí a zručností, ktoré mu Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave poskytla.
Od 23. júna 2014 do 4. júla 2014 v aule SZU v Bratislave na Limbovej 12 prebehli slávnostné promócie absolventov bratislavských fakúlt Slovenskej zdravotníckej univerzity.

viac...


 ? 
   

Chcete robiť všeobecného lekára alebo pediatra?

 

 

Končíte tento rok medicínu a nemáte prácu, alebo chcete zmeniť svoje špecializačné štúdium?

 

Hľadáte lekárov do Vašej praxe – nemocnice?

 
 
 MÁME PRE VÁS RIEŠENIE -  REZIDENTSKÝ PROGRAM!

 

viac...


AKTUALITYrss  
22.6.2014 - Profesorka Iveta Šimková z LF SZU Slovenkou roka 2014 26.5.2014 - Prezident SR menoval nového rektora SZU

Anketu Slovenka roka vyhlásil už po šiestykrát týždenník Slovenka v spolu
...viac>>

Prezident Ivan Gašparovič odovzdal 26. mája 2014 vymenúvacie dekréty šiest
...viac>>
13.5.2014 - Vedecká rada Slovenskej zdravotníckej univerzity 28.4.2014 - III. Univerzitná konferencia študentskej vedecko-odbornej činnosti

Prvým bodom hlavnej časti programu bola podrobná informácia doc. MUDr. K. Ga
...viac>>

Na úvod sa prítomným prihovoril doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc., prorektor pr
...viac>>
 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 02.09.2014