Deň študentov na SZU

 

Pri príležitosti Dňa študentstva prijme dňa 18. novembra 2014 o 11,00 h v zasadačke Vedeckej rady SZU študentov a pedagógov rektor SZU, prof. MUDr. Peter Š i m k o, CSc.
Na základe návrhov dekanov jednotlivých fakúlt bude udelená Akademická pochvala tým, ktorí dosiahli nielen vynikajúce študijné a pedagogické výsledky, ale svojimi výnimočnými znalosťami, schopnosťami a talentom prispeli k dôstojnej reprezentácii a šíreniu dobrého mena nielen svojej fakulty, Slovenskej zdravotníckej univerzity, ale i Slovenskej republiky.


 

Stretnutie rektorov SZU a UK na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity

 

Na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave sa 17. októbra 2014 uskutočnilo stretnutie rektora SZU prof. MUDr. Petra Šimka, CSc., s rektorom Univerzity Komenského prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD. Cieľom stretnutia rektorov bolo zintenzívniť a rozšíriť spoluprácu a posilniť rámec vedecko-výskumnej, pedagogickej a zdravotníckej spolupráce medzi univerzitami, jednotlivými fakultami a pracoviskami.


 

Akademický senát

Slovenskej zdravotníckej v Bratislave

si Vám dovoľuje oznámiť, že


prof. MUDr. Peter ŠIMKO,CSc.


bude dňa 24. októbra 2014 o 11:00 h

v Kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR

Limbová 2, Bratislava - Kramáre


inaugurovaný za rektora

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 


Pracovné stretnutie rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity so zamestnancami Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici


Dňa 15. októbra 2014 sa na pôde Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici uskutočnilo prvé pracovné stretnutie rektora SZU prof. MUDr. Petra Šimka, CSc., s vedením a zamestnancami fakulty.

viac...


Imatrikulácie Slovenskej zdravotníckej univerzity

 

Dnešným dňom 15. októbra 2014 sa začínajú na Slovenskej zdravotníckej univerzite slávnostné imatrikulácie študentov. Ako prví boli imatrikulovaní študenti Lekárskej fakulty SZU v odbore všeobecného lekárstva a zubného lekárstva. Na Fakulte zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici budú odovzdané študentom imatrikulačné listy 10. novembra 2014 a 13. novembra 2014 študentom Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave.

viac... 

Upozorňujeme novoprijatých študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v dennej aj externej forme štúdia, že na našej webovej stránke v časti Služby > Návody k UIS je návod, ako si aktivovať svoje konto pre všetky dostupné Univerzitné informačné systémy SZU a sprístupniť si svoj mailový účet.

 

AKTUALITYrss  
18.10.2014 - Cezhraničné súčinnostné ukážkové cvičenie „KATKOM 2014“ 9.10.2014 - doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc., ocenený na Kongrese SKS

Dňa 18. 10. 2014 sa na cvičisku strediska špeciálnej prípravy prezídia Pol
...viac>>

V dňoch 9. - 11. októbra 2014 sa konal v Novej budove SND v Bratislave XIX. Ko
...viac>>
6.10.2014 - 20141006 - Menovanie dekanky FOaZOŠ 1.10.2014 - Spomienka na mladosť

Dňa 6. októbra 2014 rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Pe
...viac>>

výstava obrazov poprednej slovenskej insitnej maliarky pani Anny Jankovskej
...viac>>
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.10.2014