Deň otvorených dverí na
Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave

 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave srdečne pozýva pedagógov, všetkých študentov i širokú verejnosť, ktorí majú záujem o štúdium na našej univerzite, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 4. decembra 2014 o 11. 00 h v priestoroch SZU na Limbovej ul. č.14 v Bratislave.

viac...


Beánia SZU 2014 už 1. decembra!

Vážení pedagógovia a milí študenti Slovenskej zdravotníckej univerzity,

srdečne Vás pozývame na tohtoročnú Beániu SZU 2014, ktorá sa bude konať 1. decembra 2014 od 19.00 hod. v Propaganda Clube na Internáte Mladá garda. Program otvorí vedenie univerzity, a tak ako každoročne máme pre Vás pripravené imatrikulácie prvákov všetkých fakúlt. 

viac...


Univerzitné majstrovstvá v kardiopulmonálnej resuscitácii 2014

 

Milí študenti,
Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU iniciovala 1. ročník Univerzitných majstrovstiev v kardiopulmonálnej resuscitácii, ktoré sa uskutočnia 26. novembra 2014 (streda) od 9:00 h v priestoroch SZU, 5. poschodie budovy Limbová 14.

viac...


Medzinárodný deň študentstva na SZU

 

Slovenská zdravotnícka univerzita si 18. novembra 2014 pripomenula Medzinárodný deň študentstva slávnostným odovzdaním Akademickej pochvaly rektora SZU 10 študentom a ďakovných listov 9 pedagógom.

viac...


Rektor SZU odovzdal menovacie dekréty dekanke FVZ a
novému dekanovi LF

 

Dňa 3. novembra 2014 rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., odovzdal menovacie dekréty dekanke Fakulty verejného zdravotníctva SZU doc. MUDr. Štefánii Moricovej, PhD., MPH, mim. prof. a novému dekanovi Lekárskej fakulty SZU prof. MUDr. Jánovi Benetinovi, PhD.

viac...


Slávnostná inaugurácia rektora SZU

 

Dňa 24. októbra 2014 sa za účasti doc. JUDr. Ivana Gašparoviča, CSc., bývalého  prezidenta SR, podpredsedu vlády SR Petra Kažimíra a ministerky zdravotníctva SR Zuzany Zvolenskej uskutočnila slávnostná inaugurácia rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.

viac... 

Upozorňujeme novoprijatých študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v dennej aj externej forme štúdia, že na našej webovej stránke v časti Služby > Návody k UIS je návod, ako si aktivovať svoje konto pre všetky dostupné Univerzitné informačné systémy SZU a sprístupniť si svoj mailový účet.

 

AKTUALITYrss  
13.11.2014 - Slávnostné imatrikulácie študentov FOaZOŠ SZU v Bratislave 11.11.2014 - 6. medzinárodná vedecká konferencia - Horizonty starostlivosti o zdravie

Dňa 13. novembra 2014 sa na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborn
...viac>>
nopic Dňa 11. novembra 2014 zrealizovala Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych
...viac>>
10.11.2014 - Imatrikulácia študentov fakulty zdravotníctva SZU 6.11.2014 - Darovanie Krvi

Dňa 10. novembra 2014 sa v aule Polyfunkčného objektu SZU so sídlom v Banske
...viac>>

Dňa 6. novembra 2014 sa na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Byst
...viac>>
PRIPRAVOVANÉ AKCIE  
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 21.11.2014