REZIDENTSKÝ PROGRAM MZ SR

PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV A PEDIATROV

viac...
AKTUALITYrss  
12.5.2016 - Zriadenie výučbového pracoviska SZU 12.5.2016 - Zriadenie nových kliník

V priestoroch rokovacej sály administratívnej budovy SÚSCCH, a.s. uskutočnil
...viac>>

rektor SZU v Bratislave , prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., slávnostne odovzdal r
...viac>>
1.4.2016 - Kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti 29.2.2016 - Valentínska kvapka krvi na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave  

V hoteli Patria na Štrbskom Plese sa 1. a 2. apríla 2016 stretli slovenskí č
...viac>>

Na pôde SZU v spolupráci s NTS, SČK a v neposlednom rade Spolkom medikov SZU
...viac>>

Upozorňujeme novoprijatých študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v dennej aj externej forme štúdia, že na našej webovej stránke v časti Služby > Návody k UIS je návod, ako si aktivovať svoje konto pre všetky dostupné Univerzitné informačné systémy SZU a sprístupniť si svoj mailový účet.  © Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 27.05.2016