SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE JE 3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR V UPLATNENÍ ABSOLVENTOV

 


Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave pozýva študentov, pedagógov a ostatných záujemcov o štúdium na


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

 

viac...


Slávnostné prijatie ocenených pedagógov a študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity rektorom pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva
 

viac...


„Môj lekár“ a „Moja sestra“

 

Asociácia na ochranu práv pacienta (AOPP) zorganizovala prvý ročník tohto ocenenia. Úctu oceneným vyjadrila ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská a spolu s prezidentkou AOPP Máriou Lévyovou odovzdala lekárom a sestrám zaslúžené ceny. Medzi ocenenými boli aj naši kolegovia.

viac...


AKTUALITYrss  
6.12.2018 - Inaugurácia rektora 25.10.2018 - Vedecká konferencia V. Fórum verejného zdravotníctva

Slávnostné Spondeo ac polliceor zaznelo na pôde SZU z úst rektora univerzity
...viac>>

„ Zdravý životný štýl a rizikové faktory životného a pracovného prost
...viac>>
19.9.2018 - 20180919 - Otvorenie AR 2018 22.8.2018 - Návšteva z Uzbekistanu na našej univerzite

19.9. 2018 bol na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave otvorený no
...viac>>

Na pôde SZU v Bratislave sa uskutočnilo pracovné stretnutie s oficiálnou del
...viac>>

Dôležité upozornenia


Zaraďovanie „rezidentov“ do „rezidentského štúdia“ podľa zákona 578/2004 v znení zákona 192/2018 a nariadenia vlády SR č. 296/2010 v znení nariadenia vlády  SR č. 34/2018

viac...


Upozorňujeme novoprijatých študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v dennej aj externej forme štúdia, že na našej webovej stránke v časti Služby > Návody k UIS je návod, ako si aktivovať svoje konto pre všetky dostupné Univerzitné informačné systémy SZU a sprístupniť si svoj mailový účet.

viac...


Fakulta verejného zdravotníctva SZU v Bratislave oznamuje uchádzačom o zaradenie do špecializačného štúdia Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve (Master of Public Health) že v ak. r. 2018/2019 znížila poplatok za štúdium MPH zo 750 Eur na 500 Eur/semester.

viac...


!!! DÔLEŽITÉ !!!

Realizovanie platieb súvisiacich so štúdiom

(Informácia prioritne určená študentom)

viac...

 

 

REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM MZ SR

PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV A PEDIATROV

viac...


AKREDITOVANÉ PROGRAMY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
PODĽA NOVELY NARIADENIA VLÁDY č. 296/2010 Z .z.
pre nelekárske zdravotnícke povolania
!!! V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019 !!!

viac...
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 17.12.2018